เล่นวินด์เซิร์ฟ ไคท์เซิร์ฟต้องรู้จักลม

วินด์เซิร์ฟ ไคท์เซิร์ฟ เรือใบเป็นกีฬาที่ต้องพึ่งพาลมครับ เราจะออกจากฝั่ง จะกลับเข้าฝั่งได้ต้องรู้จักทิศทางลม ทิศลมประจำของประเทศไทยก็เหมือนกันทั่วประเทศแหละครับ แต่ทิศทางที่ลมพัดเมื่อเทียบกับชายหาดที่เราเล่นจะทำให้เราเรียกไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างง่ายๆก็ลมหน้าหนาวที่พัดในช่วงเดือน พย. ธค. โดยเฉพาะในวันที่ลมเหนือมีความแรงมากๆ ลมจะพัดออกจากชายหาดฝั่งพัทยา ซึ่งเราเรียกว่าลมพัดออก (offshore) แต่ก็จะไปพัดเข้าหาฝั่งทางด้านชายหาดหัวหินซึ่งเราเรียกว่าลมพัดเข้า (onshore) ละครับ ไม่ว่าจะเป็นลมพัดเข้า หรืือลมพัดขนานฝั่ง (sideshore) ก็จะถูกใจนักเล่นเซิร์ฟทั้งหลายละครับ ส่วนลมพัดออกนี่ก็อาจจะเป็นที่พอใจน้อยหน่อย เพราะช่วงใกล้ๆฝั่งมักเป็นจุดอับลม ทำให้เราเล่นเข้าถึงฝั่งยากขึ้น สำหรับนักวินด์เซิร์ฟจะมีปัญหาก

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon